• banner left
 • banner right
Công ty cổ phần công nghệ tin học truyền thông và điều khiển

Nghiên cứu hệ thống

ICA là một trong số ít các đơn vị tư nhân tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ tư vấn, tính toán phân tích hệ thống điện.

 

Phạm vi chính


 • Tính toán trào lưu công suất (Load Flow Study)
 • Tính toán ngắn mạch (Short Circuit Study)
 • Tính toán ổn định tĩnh (Static-Stability)
 • Tính toán ổn định động ( Dynamic Stability Study)
 • Tính toán tối ưu trào lưu công suất (Optimal Power Flow)
 • Tính toán phân tích các chế độ đột biến (Contingency Analysis)
 • Đánh giá trạng thái (State Estimation)
- See more at: http://ats.com.vn/dich-vu/nghien-cuu-he-thong/nghien-cuu-he-thong/typeid3-spdm224-chi-tiet309#sthash.plRs6ZwM.dpuf

Phạm vi chính


 • Tính toán trào lưu công suất (Load Flow Study)
 • Tính toán ngắn mạch (Short Circuit Study)
 • Tính toán ổn định tĩnh (Static-Stability)
 • Tính toán ổn định động ( Dynamic Stability Study)
 • Tính toán tối ưu trào lưu công suất (Optimal Power Flow)
 • Tính toán phân tích các chế độ đột biến (Contingency Analysis)
 • Đánh giá trạng thái (State Estimation)
- See more at: http://ats.com.vn/dich-vu/nghien-cuu-he-thong/nghien-cuu-he-thong/typeid3-spdm224-chi-tiet309#sthash.plRs6ZwM.dpuf

Phạm vi chính


 • Tính toán trào lưu công suất (Load Flow Study)
 • Tính toán ngắn mạch (Short Circuit Study)
 • Tính toán ổn định tĩnh (Static-Stability)
 • Tính toán ổn định động ( Dynamic Stability Study)
 • Tính toán tối ưu trào lưu công suất (Optimal Power Flow)
 • Tính toán phân tích các chế độ đột biến (Contingency Analysis)
 • Đánh giá trạng thái (State Estimation)
- See more at: http://ats.com.vn/dich-vu/nghien-cuu-he-thong/nghien-cuu-he-thong/typeid3-spdm224-chi-tiet309#sthash.plRs6ZwM.dpuf
Phạm vi chính
Phạm vi chính

Phạm vi chính :

 • Tính toán trào lưu công suất ( Load Flow Study )
 • Tính toán ngắn mạch ( Short Circuit Study )
 • Tính toán ổn định tĩnh (  Static - Stability Study )
 • Tính toán ổn định động ( Dynamic Stability Study )
 • Tính toán tối ưu trào lưu công suất ( Optimal Flow Study )
 • Tính toán phân tích chế độ  đột biến ( Contigency Analysis )
 • Đánh giá trạng thái ( State Estimation )

 

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Thiết kế kỹ thuật

Thiết kế kỹ thuật

ICA cung cấp dịch vụ thiết kế hệ thống điều khiển, bảo vệ tích hợp cho các hệ thống truyền tải và phân phối, hệ thống SCADA, hệ thống quản lý đo...

Lắp đặt & Vận hành

Lắp đặt & Vận hành

ICA cung cấp dịch vụ lắp đặt, thử nghiệm, nghiệm thu các công trình điện, hệ thống SCADA, hệ thống đo đếm thông minh,… theo nhu cầu, mọi lúc, mọi nơi, an...

x

Mr Hải

HOTLINE

043 776 2000